معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم:

کتاب و فیلم تاثیر زیادی در معرفی شخصیت شهیدحاج قاسم سلیمانی دارد

امیر دریادار سیاری گفت: در غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم کتاب‌های با ارزشی وجود دارد که مخاطبان زیادی دارد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، امیر دریادار حبیب‎الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران عصر امروز (جمعه) طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اظهار داشت: کتاب‌های خوبی برای شهید حاج قاسم سلیمانی چاپ شده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش افزود: در غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم کتاب‌های با ارزشی وجود دارد که مخاطبان زیادی دارد.

امیر دریادار سیاری در پایان خاطرنشان کرد: کتاب، عکس، فیلم تاثیر زیادی در معرفی شخصیت حاج قاسم سلیمانی دارد.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس