کلیپ‌نوشت| عزت امروز بر هرچیزی ارجعیت دارد

شهید حاج قاسم سلیمانی: یک جنگ پیوسته‌ای وجود دارد در ابعاد گوناگون برای حمله به همه سطوح استقلال ما….

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، کلیپ‌نوشت «عزت امروز بر هرچیزی ارجعیت دارد» را منتشر کرد.

1403/04/02
0
12:55


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس