کلیپ‌نوشت | مدیریت

شهید حاج قاسم سلیمانی: اساس هر تحولی با زیادت آموزش‌ها و تلقین‌ها نیست! اساس هر تحولی و ساده‌ترین راه هر تحولی و موفق‌ترین راه هر تحولی برمی‌گردد به مسئولین آن جامعه.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، کلیپ نوشت «مدیریت» را منتشر کرد.

1402/12/09
0
16:12


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس