گزارشی از غرفه کودک و نوجوان بنیاد مکتب حاج قاسم در راهپیمایی «روز قدس»

بنیاد مکتب حاج‌قاسم گزارشی از غرفه کودک و نوجوان بنیاد مکتب حاج قاسم در راهپیمایی «روز قدس»را منتشر کرد.

1402/01/26
0
16:03


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس