گزارش تصویری | حال و هوای غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در راهپیمایی روز جهانی قدس

تصاویر اختصاصی بنیاد مکتب حاج قاسم از حال و هوای غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در راهپیمایی روز جهانی قدس

1403/01/17 16:03 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس