گزارش تصویری | حال و هوای غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران

تصاویر اختصاصی بنیاد مکتب حاج قاسم از حال و هوای غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران

1402/11/22 14:18 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس