گزارش تصویری | حضور پرشور مردم تهران در راهپیمایی روز قدس(2)

گزارش تصویری | تصاویر اختصاصی بنیاد مکتب حاج قاسم از حضور پرشور مردم تهران در راهپیمایی روز قدس همراه با گرامیداشت یاد شهید سلیمانی

1402/01/25 16:58 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس