گزارش تصویری | راهپیمایی روز قدس در تهران (1)

تصاویر اختصاصی بنیاد مکتب حاج قاسم از راهپیمایی روز قدس در تهران

1403/01/17 21:15 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس