گزارش تصویری غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در هشتمین روز نمایشگاه کتاب تهران (1)

غرفه انتشارات «بنیاد مکتب حاج قاسم» در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی، راهرو ۲۰

ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰

نمایشگاه از ۲۰ لغایت ۳۰ اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

1402/02/27 19:37 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس