گزارش تصویری غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در دومین روز نمایشگاه کتاب تهران (3)

روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم در گزارش تصویری زیر حال و هوای غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در دومین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را به تصویر کشیده است.

1402/02/21 17:40 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس