گزارش تصویری | مراسم تشییع شهید آیت الله رئیسی و همراهان در تهران

تصاویر اختصاصی بنیاد مکتب حاج قاسم از مراسم تشییع شهید آیت الله رئیسی و همراهان در تهران

1403/03/02 09:30 36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس