گزارش تصویری | مراسم رونمایی و جشن امضاء کتاب «باران گرفته است»

مراسم رونمایی و جشن امضاء کتاب «باران گرفته است» در سالن کوشک نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد.

1403/02/24 01:44 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس