گزارش تصویری | نشست بازنمایی شهید القدس در ادبیات رهبران مقاومت

نشست بازنمایی شهید القدس در ادبیات رهبران مقاومت با تاکید بر کتاب «همراه ما بود» در سالن ملل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد.

1403/02/22 01:03 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس