عباس عبداللهی

ای تو همیشه در میان…

🔺تصویرسازی زیبا از انبوه جمعیت حاضر در نماز عید فطر مصلّی تهران

1402/02/04 16:28 عباس عبداللهی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس