مرتضی مسیب‌زاده

بازتاب سفر رئیس جمهور به سوریه و تکمیل پروژه حاج قاسم بعد 13 سال

سفر رئیسی به سوریه بعد از ۱۳ سال، برداشت ثمره‌ی مقاومت مردان میدان بود. رحمت الهی بر حاج قاسم که به همه آموخت قدرت در میدان تنها راه موفقیت دیپلماسی است.

1402/02/17 17:26 مرتضی مسیب‌زاده


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا