بچه‌های حبیب

کتاب «بچه‌های حبیب» مجموعه خاطراتی از رزمندگان گردان‌های اطلاعات‌عملیات و تخریب دربارۀ شهید حاج قاسم سلیمانی است.

توضیحات

عنوان توضیحات
تعداد صفحات 72
ابعاد رقعی
گردآورنده نازنین قنبری
انتشارات مکتب حاج قاسم
نوبت چاپ اول 1402

درباره‌ کتاب:

کتاب «بچه‌های حبیب» مجموعه خاطراتی از رزمندگان گردان‌های اطلاعات‌عملیات و تخریب دربارۀ شهید حاج قاسم سلیمانی است که ابعاد مختلف شخصیتی او را در مقطع کوتاهی از سال‌های جوانی‌اش بیان می‌کنند. این خاطرات گاهی جنبۀ آموزنده و تربیتی دارند، گاهی بیانگر روحیۀ شوخ‌طبعی حاج قاسم هستند و گاهی تقوا و عبودیت ایشان را شرح می‌دهند. اما بیش از هرچیز بر قدرت فرماندهی او اشاره دارند؛ فرماندهی او بر دل‌ها‌ی رزمندگان و میدان‌های عملیات.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس