کتاب جهت2؛ متن کامل سخنرانی شهید سلیمانی در جمع ائمه جماعات

کتاب جهت2؛ به متن کامل سخنرانی شهید سلیمانی در جمع ائمه جماعات، اختصاص یافته است.

توضیحات

عنوان توضیحات
تعداد صفحات ٦٠
قطع جیبی
مؤخره سبحان جدیدساز

درباره کتاب: کتاب «جهت» عنوان مجموعه کتاب‌هایی از انتشارات مکتب حاج قاسم است که به شرح و تبیین سخنرانی‌های شهید حاج قاسم سلیمانی می‌پردازد. در هرجلد از این مجموعه به یکی از سخنرانی‌های حاج قاسم سلیمانی پرداخته شده و مؤخره‌ای بر آنچه ذکر شد در بخش دوم کتاب آمده است. این مؤخره‌ها راهنمایی برای درک و دریافت بهتر کلام شهید و راهی در جهت تأمل بیشتر بر آن سخنانِ نورانی است

جلد دوم این مجموعه به متن کامل سخنرانی شهید سلیمانی در جمع ائمه جماعات، اختصاص یافته است. شهید سلیمانی در این سخنرانی بیش از هرچیز بر نقش «مسجد» در جامعۀ اسلامی و تربیت نسل‌ها اشاره کرده‌ است و از این منظر، نه‌تنها ائمه جماعات، بلکه آحاد مردم جامعه و مسلمانان مخاطب این سخنرانی هستند. مؤخره‌ای که در بخش انتهایی کتاب آمده، به‌شیوه‌ای مبسوط‌تر به شرح و تفسیر سخنان شهید پرداخته است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس