لوح | حمایت از جنایت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس نسل کشی در غزه با حمایت و مدیریت مستقیم شیطان بزرگ، لوح «حمایت از جنایت» را منتشر کرد.

لوح | عنکبوت آمریکایی

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حملات بیرحمانه و ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل در نوار غزه، لوح «عنکبوت آمریکایی» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس