دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد

رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با اشاره به مکتب حاج قاسم تاکید کرد: شهید سلیمانی از عمق جان عقیده داشت آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس