لوح | شهید ابوباقر

بنیاد مکتب حاج‌قاسم،به مناسبت شهادت فرمانده جبهه مقاومت در حمله ناجوانمردانه دولت تروریست آمریکا، لوح «شهید ابوباقر» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس