اخلاص و اخلاق شهید سلیمانی

رهبر معظم انقلاب: با اخلاص بود، به فکر نام و اعتبار و [اینکه] مردم بدانند و مانند اینها نبود. اخلاص خیلی مهم است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس