«شهید»

استاد محمدتقی فیاض‌بخش تازه ترین اثر خود را با نام «شهید» عرضه کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس