عزت امروز ديپلماسي را مديون مقاومت گذشته هستيم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: عزت امروز دیپلماسی، مدیون مقاومت دیروز میدان است، مقاومتی که زندگانی افرادی همچون حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین همدانی و شهدای دیگر را از ما گرفت اما عزتی غرور‌آفرین را برای ملت به ارمغان آورد.

حاج‌قاسم با اتکا به خداوند داعش را شکست داد

اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:در مبارزه با داعش هفت لشگر عراق تسلیم شده بودند اما شهید حاج قاسم سلیمانی با اتکا به خداوند به جنگشان رفت و شکست شان داد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس