اهمیّت اصول انقلاب

شهید حاج قاسم سلیمانی: ما باید به حکمت، تشخیص و ترسیم رهبری توجه کنیم؛ نه اینکه صرفا بگوییم تابع ولایت فقیه هستیم. اگر ما به اصول توجه کردیم، وحدتمان حفظ و راهمان به پیروزی ختم خواهد شد و بر مشکلات نیز غلبه خواهیم‌ کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس