شهید حاج قاسم سلیمانی، قربانی تروریسم و افراط گرایی

امیرعبداللهیان، در پیامی خطاب به معاون اول نخست وزیر صربستان تاکید کرد:ایران به عنوان یکی از کشورهای قربانی تروریسم و افراط‌گرایی، همواره در راه مبارزه با این پدیده شوم شهدای بسیاری از جمله سردار شهید قاسم سلیمانی را تقدیم کرده است.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس