یک انقلاب استثنائی

شهید حاج قاسم سلیمانی: ما در بدترین و سخت‌ترین شرایط، به رهبری امام بزرگترین پیروزی را به دست آوردیم. این انقلاب تاسیس شد

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس