گزارش ویدویی | جشن45 سالگی

بنیاد مکتب حاج‌قاسم به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گزارش ویدیویی «جشن45 سالگی» را منتشر کرد.

لوح | ایران تولدت مبارک

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، لوح «ایران تولدت مبارک» را منتشر کرد.

لوح | انقلابی به رنگ خدا

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، لوح «انقلابی به رنگ خدا» را منتشر کرد.

جشن ۴۴ سالگی

بنیاد مکتب حاج قاسم به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نماهنگ «جشن ۴۴ سالگی» را منتشر کرد.

حقّ بزرگ امام

بنیاد مکتب حاج قاسم به مناسبت ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر نماهنگ «حقّ بزرگ امام» را منتشر کرد.

انقلاب تصورناپذیر

بنیاد مکتب حاج قاسم به مناسبت ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نماهنگ «انقلاب تصورناپذیر» را منتشر میکند.

مکتب نجات‌بخش

بنیاد مکتب حاج قاسم به مناسبت ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نماهنگ «مکتب نجات‌بخش» را منتشر میکند.

کار کارستان امام

بنیاد مکتب حاج قاسم به مناسبت ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نماهنگ «کار کارستان امام» را منتشر میکند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس