حسن طاهری

تصویر متفاوتی از دیدار سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دفتر رهبری

فاضل موسوی امین

دغدغه‌های شهید سلیمانی نسبت به جایگاه اندیشه امام و آیت‌الله خامنه‌ای در سیستم آموزشی کشور

میلاد حیدری

شهید سلیمانی چشم‌های غبارگرفته‌ را باز کرد با این شهادت. دشمنان در مقابل عظمت ملّت ایران احساس خضوع کردند.

محمدحسین محمدخانی

حاج قاسم به آرزوی خودش رسید؛ او آرزو داشت؛ برای شهیدشدن گریه می‌کرد.مکتب حاج قاسم؛ شهیدانه زیستن است

شهید باصفا

رهبر معظم انقلاب: [شهید سلیمانی] باصفا بود، آدم صادقی بود، روراست بود.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس