ایران مظهر قدرت اسلام

شهید حاج قاسم سلیمانی: امروز، مظهر همه قدرت اسلام، ایران است. مظهر همه قدرت، جمهوری اسلامی است و اگر در این مظهر خدشه‌ای وارد شود همه عالم اسلام سیلی می‌خورد. باید کار کنیم.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس