تاثیر ایستادگی

سخنان کمترشنیده شده شهید حاج قاسم سلیمانی درباره تاثیر انقلاب اسلامی و ایستادگی در مقابل استکبار

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی