جمهوری اسلامی، هدف اصلی تاسیس داعش

بنیاد مکتب حاج قاسم، در آستانه سالروز نامه تاریخی شهید حاج قاسم سلیمانی به مقام معظم رهبری درباره پایان سیطره داعش، نماهنگ «هدف اصلی تأسیس داعش» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس