جامعه ما، خانواده ماست

شهید حاج قاسم سلیمانی: این بی‌حجابه! این باحجابه! این اینجوریه، اون اونجوریه! این چپه، اون راسته! این اصلاح‌طلبه، اون اصولگراست….

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس