لوح | شهیدالقدس

بنیاد مکتب حاج‌قاسم به مناسبت روز جهانی قدس، لوح «شهیدالقدس» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس