برنامه تلویزیونی | جهانمرد

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت اول از برنامه تلویزیونی «جهانمرد» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس