لوح | آغوش وا کردی برای زائرانت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت گرامیداشت چهلمین روز شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان لوح «آغوش وا کردی برای زائرانت» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس