لوح | عیدامسال

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳ شمسی با تقدیم به خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، لوح «عید امسال» را منتشر کرد.

لوح | آغوش وا کردی برای زائرانت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت گرامیداشت چهلمین روز شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان لوح «آغوش وا کردی برای زائرانت» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس