لوح | ما ملت شهادتیم

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهلمین روز شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، لوح «ما ملت شهادتیم» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس