با رشادت شهید سلیمانی دشمن به مقاصد شوم خود دست نیافت

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) گفت: دشمن در تلاش بود به واسطه داعش بر سوریه، عراق و لبنان مسلط شود و به هدف اصلی خود یعنی تسلط نظامی بر ایران دست یابد اما با رشادت های شهدای بزرگوار همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، به مقاصد شوم خود دست نیافت.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس