لوح | رزق شهادت

مکتب حاج قاسم به پاسداشت شهادت مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در دمشق، لوح «شهیدِ صادق» را منتشر کرد

لوح | شهیدِ صادق

مکتب حاج قاسم به پاسداشت شهادت مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در دمشق، لوح «شهیدِ صادق» را منتشر کرد

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی