پرتره | شهید حسین پورجعفری

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت ٨ فروردین ماه، سالروز تولد یار و همرزم حاج قاسم، پرتره «شهید حسین پورجعفری» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس