جایزه حقوق بشر در منطقه باید به شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس اعطا شود

کدخدایی در دیدار هیاتی علمی از عراق تاکید کرد استادان دانشگاه‌های عراق علاوه بر روشنگری درباره جنایت آمریکائیها در ترور شهیدان مقاومت باید به تبیین ایثارگری‌ها و خدمات شهیدان سلیمانی و ابومهدی در سطح منطقه بپردازند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس