شناخت حاج‌قاسم تطبیق‌ با آموزه‌های دینی است

دکترحمیدرضا مقدم‌فر با اشاره به اینکه بهترین معرفی از حاج قاسم تطبیق او با آموزه‌های دینی است، گفت: رفتار حاج قاسم نشات گرفته از آموزه های قرآنی بود. او در مکتب قرآن و حضرت آقا مسیر را آموخت و حرکت کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس