شهیدسلیمانی، فرقی با یک بسیجی نداشت

سردار سلیمانی یک مقام بسیار بلندمرتبه است. وقتی به ترامپ گفتند ایران پایگاه عین‌الاسد را با موشک زد، گفت اگر ایران هزار بار هم این کار را انجام دهد، در برابر قاسم سلیمانی که ما زدیم، هیچ ایرادی ندارد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس