لوح | فاتح خرمشهر

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس «سخنرانی شهید حاج قاسم سلیمانی در سالروز فتح خرمشهر؛ تهران ۱۳۸۵» لوح «فاتح خرمشهر» را منتشر کرد.

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی