لوح | فاتح خرمشهر

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس «سخنرانی شهید حاج قاسم سلیمانی در سالروز فتح خرمشهر؛ تهران ۱۳۸۵» لوح «فاتح خرمشهر» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس