عاملان ترور فرماندهان‌ نصر محاکمه‌ شوند

سخنگوی دارالافتای عراق ضمن درخواست از دولت این کشور برای تکمیل تحقیقات مربوط به ترور فرمانده شهید نیروی قدس سپاه و نایب رئیس شهید سازمان الحشدالشعبی عراق، خواستار محاکمه عاملان این اقدام شد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس