لوح | نقشه‌ی انتقام

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت روز جهانی قدس، لوح «نقشه‌ی انتقام» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس