لوح | امید به عفو

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به‌مناسبت آغاز رمضان المبارک، لوح «امید به عفو» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس