نماهنگ | طوفان الاقصی

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، نماهنگ «طوفان الاقصی» را منتشر کرد.

نقاشی شنی | محیا (4)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقاشی شنی «محیا» را منتشر کرد.

فریده آل سیاحی

تصاویری از مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی(ره) با حضور رهبر معظم انقلاب همراه با گرامی‌داشت یاد و نام شهید حاج سلیمانی

« سیمای سلیمانی (10) »

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی موشن‌کلیپ «سیمای سلیمانی (10)»  را منتشر کرد.

« سیمای سلیمانی (9) »

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی موشن‌کلیپ «سیمای سلیمانی (9)»  را منتشر کرد.

« سیمای سلیمانی (8) »

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی موشن‌کلیپ «سیمای سلیمانی (8)»  را منتشر کرد.

« سیمای سلیمانی (7) »

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی موشن‌کلیپ «سیمای سلیمانی (7)»  را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس