لوح | گرامی‌داشت مجاهد شهید سعید آبیار

شهید سعید آبیار از نیروهای مستشاری ایران در سوریه بود که در حمله بامداد دوشنبه رژیم صهیونیستی به شهر «حلب سوریه» به همراه «نورالله نوری» از رزمندگان تیپ فاطمیون، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به خیل شهیدان طریق القدس پیوست.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس