فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی