سردار سلیمانی در مسیر اراده الهی قدم برداشت

اندیشمندان و علمای راولپندی پاکستان ضمن تبیین زوایای مختلف شخصیت سردار سلیمانی و نقش بارز ایشان در شکست تروریسم تکفیری، بر لزوم گسترش روحیه جهادی و ادامه راه ایشان تأکید کردند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس